Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 28.8.2009

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen ökade med 0,3 procent i juli

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln i juli med 0,3 procent från juli 2008. Försäljningsvolymen ökade under samma period med 0,2 procent.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 15.9.2009.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, juli 2009 (TOL 2008)


Indextal
Årsförändring inom den senaste månaden
%*
Kumulativ årsförändring
%**
07/2009 07/2009 01-07/2009
Värde 125,6 0,3 -2,1
Volym 119,1 0,2 -3,2
*) Årsförändringen jämför juli 2009 med motsvarande månad året innan.
**) Den kumulativa årsförändringen jämför januari-juli 2009 med motsvarande period året innan.

Snabbestimatuppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.

Källa: Omsättning inom handeln 2009, juli (snabbestimat). Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Omsättning inom handeln 2009, juli (pdf 381,8 kB)

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 28.8.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juli 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2009/07/klv_2009_07_2009-08-28_tie_001_sv.html