Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 15.10.2009

Försäljningen inom detaljhandeln sjönk med 3,4 procent i augusti

Enligt Statistikcentralen minskade försäljningen inom detaljhandeln med 3,4 procent i augusti jämfört med augusti 2008. Under samma period minskade försäljningsvolymen med 3,8 procent. Inom partihandeln sjönk försäljningen med 21,3 procent och inom bilhandeln med 40,6 procent. Försäljningen inom den totala handeln sjönk med 18,8 procent i augusti.

Under januari-augusti minskade försäljningen inom detaljhandeln med 2,5 procent. Under samma period var försäljningen inom bilhandeln 32,9 procent och inom partihandeln 19,8 procent mindre än året innan. Försäljningen inom den totala handeln sjönk med 17,2 procent under januari-augusti.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher efter kvartal, augusti 2009 och hela början av år 2009, % (TOL 2008)

Årsförändringar efter kvartal % Den senaste
månadens
årsförändring %*
Kumulativ
årsförändring**
07-09/08 10-12/08 01-03/09 04-06/09 08/09 01-08/2009
Handeln totalt (G) 10,1 -2,4 -14,9 -18,9 -18,8 -17,2
Bilhandel (45) 6,3 1,9 -28,2 -35,3 -40,6 -32,9
Partihandel (46) 13,3 -5,4 -16,5 -22,1 -21,3 -19,8
Detaljhandel (47) 5,4 2,2 -2,5 -2,9 -3,4 -2,5
- dagligvaruhandel*** 8,6 6,7 1,8 2,9 1,4 2,4
*) Årsförändringen jämför augusti månad år 2009 med motsvarande månad året innan.
*) Kumulativ årsförändring jämför januari-augusti år 2009 med motsvarande period året innan.
***) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 32 procent år 2007
enligt företags- och arbetsställeregistret.

Bokföringspraxis gällande omsättningen för nya bilar ändrades fr.o.m. uppgifterna för april. Bilskatten ingår inte såsom tidigare i omsättningen. Den bilskatteandel som uppskattats för april-augusti året innan har eliminerats från siffrorna för årsförändringen för april-augusti.

Källa: Omsättning inom handeln 2009, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Omsättning inom handeln 2009, augusti (pdf 381,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. augusti 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2009/08/klv_2009_08_2009-10-15_tie_002_sv.html