Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 13.11.2009

Försäljningen inom detaljhandeln sjönk i september med 1,4 procent

Enligt Statistikcentralen minskade försäljningen inom detaljhandeln med 1,4 procent i september jämfört med september 2008. Under samma period minskade försäljningsvolymen med 1,3 procent. Inom partihandeln sjönk försäljningen med 23,8 procent och inom bilhandeln med 32,0 procent. Försäljningen inom den totala handeln sjönk med 19,4 procent i september.

Under januari-september minskade försäljningen inom detaljhandeln med 2,4 procent. Under samma period var försäljningen inom bilhandeln 32,3 procent och inom partihandeln 20,4 procent mindre än året innan. Försäljningen inom den totala handeln sjönk med 17,4 procent under januari-september.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher efter kvartal, september 2009 och hela början av år 2009, % (TOL 2008)

Årsförändringar efter kvartal % Den senaste månadens årsförändring %* Kumulativ årsförändring**
10-12/08 01-03/09 04-06/09 07-09/09 09/09 01-09/2009
Handeln totalt (G) -2,4 -14,9 -19,0 -18,1 -19,4 -17,4
Bilhandel (45) 1,9 -28,2 -35,4 -33,0 -32,0 -32,3
Partihandel (46) -5,4 -16,5 -22,1 -22,1 -23,8 -20,4
Detaljhandel (47) 2,2 -2,5 -3,0 -1,7 -1,4 -2,4
- dagligvaruhandel*** 6,7 1,8 2,8 2,4 2,4 2,4
*) Årsförändringen jämför september månad år 2009 med motsvarande månad året innan.
*) Kumulativ årsförändring jämför januari-september år 2009 med motsvarande period året innan.
***) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 32 procent år 2007 enligt företags- och arbetsställeregistret.

Bokföringspraxis gällande omsättningen för nya bilar ändrades fr.o.m. uppgifterna för april. Bilskatten ingår inte såsom tidigare i omsättningen. Den bilskatteandel som uppskattats för april-september året innan har raderats från siffrorna för årsförändringen för april-september.

Källa: Omsättning inom handeln 2009, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 och Eeva Immonen (09) 1734 3464

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Omsättning inom handeln 2009, september (pdf 382,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 13.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. september 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2009/09/klv_2009_09_2009-11-13_tie_002_sv.html