Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 14.9.2010

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 5,5 procent i juli

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 5,5 procent i juli jämfört med juli 2009. Under samma period ökade försäljningsvolymen med 5,5 procent. Inom partihandeln ökade försäljningen med 10,0 procent och inom bilhandeln med 12,9 procent. Försäljningen inom den totala handeln gick upp med 8,8 procent i juli.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Under januari–juli ökade försäljningen inom detaljhandeln med 3,4 procent och inom partihandeln med 6,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. Försäljningen inom bilhandeln steg med 12,4 procent. Under januari–juli var försäljningen inom hela handeln 6,3 procent större än under motsvarande period året innan.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (215,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.09.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juli 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2010/07/klv_2010_07_2010-09-14_tie_002_sv.html