Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 13.1.2011

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 6,8 procent i november

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 6,8 procent i november jämfört med november 2009. Också försäljningsvolymen ökade med 5,5 procent under samma period. Inom partihandeln ökade försäljningen med 20,0 procent och inom bilhandeln med 35 procent. Försäljningen inom den totala handeln gick upp med 17,5 procent i november.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Under januari–november ökade försäljningen inom detaljhandeln med 3,7 procent och inom partihandeln med 9,4 procent jämfört med motsvarande period året innan. Försäljningen inom bilhandeln steg med 18,4 procent. Under januari–november var försäljningen inom hela handeln 8,6 procent större än under motsvarande period året innan.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari (09) 1734 3538, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 13.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. november 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2010/11/klv_2010_11_2011-01-13_tie_001_sv.html