Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 11.3.2011

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 5,0 procent i januari

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 5,0 procent i januari jämfört med januari 2010. Också försäljningsvolymen ökade med 2,9 procent under samma period. Inom partihandeln ökade försäljningen med 15,9 procent och inom bilhandeln med 23,6 procent. Försäljningen inom den totala handeln gick upp med 13,4 procent i januari.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)
Under året 2010 ökade omsättningen inom detaljhandeln med 3,9 procent jämfört med året innan. Inom partihandeln steg försäljningen med 9,3 procent och inom bilhandeln med 18,9 procent. Inom hela handeln ökade försäljningen under året med 8,7 procent jämfört med året innan.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari (09) 1734 3538, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 11.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. januari 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2011/01/klv_2011_01_2011-03-11_tie_002_sv.html