Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 8.4.2011

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 6,5 procent i februari

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 6,5 procent i februari jämfört med februari 2010. Också försäljningsvolymen ökade med 3,7 procent under samma period. Inom partihandeln ökade försäljningen med 6,9 procent och inom bilhandeln med 41,7 procent. Försäljningen inom den totala handeln gick upp med 10,3 procent i februari.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)
Under januari–februari ökade försäljningen inom detaljhandeln med 6,0 procent och inom partihandeln med 11,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. Försäljningen inom bilhandeln steg med 32,2 procent. Under januari–februari var försäljningen inom hela handeln 12,2 procent större än under motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari (09) 1734 3538, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 08.04.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. februari 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2011/02/klv_2011_02_2011-04-08_tie_002_sv.html