Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 10.6.2011

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 7,9 procent i april

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 7,9 procent i april jämfört med april 2010. Också försäljningsvolymen ökade med 5,5 procent under samma period. Inom partihandeln ökade försäljningen med 10,4 procent och inom bilhandeln med 29,7 procent. Försäljningen inom den totala handeln gick upp med 12,1 procent i april.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Under januari–april ökade försäljningen inom detaljhandeln med 5,8 procent och inom partihandeln med 11,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. Försäljningen inom bilhandeln steg med 30,8 procent. Under januari–april var försäljningen inom hela handeln 12,3 procent större än under motsvarande period året innan.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari (09) 1734 3538, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 10.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. april 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2011/04/klv_2011_04_2011-06-10_tie_002_sv.html