Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 23.9.2011

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen ökade med 6 procent i augusti

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln i augusti med 6,0 procent från augusti 2010. Försäljningsvolymen ökade under samma period med 2,3 procent.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, augusti 2011, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, augusti 2011, % (TOL 2008)

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 12.10.2011.

Snabbestimat uppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö (09) 1734 2951, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (207,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. augusti 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2011/08/klv_2011_08_2011-09-23_tie_001_sv.html