Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 26.3.2012

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen ökade med 9,2 procent i februari

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln i februari med 9,2 procent från februari 2011. Försäljningsvolymen ökade under samma period med 5,5 procent.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, februari 2012, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, februari 2012, % (TOL 2008)

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 12.4.2012.

Snabbestimat uppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (205,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. februari 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2012/02/klv_2012_02_2012-03-26_tie_001_sv.html