Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 24.1.2013

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen ökade med 2,3 procent i december från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln i december med 2,3 procent från december 2011. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, minskade under samma period med 1,2 procent.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, december 2012, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, december 2012, % (TOL 2008)

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 13.2.2013.

Snabbestimat uppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (213,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 24.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. december 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2012/12/klv_2012_12_2013-01-24_tie_001_sv.html