Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2020, september

Omsättning inom handeln 2013, januari

2013
januari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik