Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 25.4.2013

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen ökade med 0,3 procent i mars från året innan

Enligt snabbestimatet för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln med 0,3 procent i mars jämfört med mars 2012. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, minskade inom detaljhandeln med 0,9 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln steg försäljningen i mars med 4,1 procent och försäljningsvolymen med 0,3 procent jämfört med motsvarande period året innan. År 2011 var dagligvaruhandelns andel av detaljhandelns omsättning 47 procent enligt företagsregistret. Att påsken i år inföll i mars medan den i fjol var i april bidrog till utvecklingen i försäljningen.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, mars 2013, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, mars 2013, % (TOL 2008)

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 15.5.2013.

Snabbestimat uppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 25.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. mars 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2013/03/klv_2013_03_2013-04-25_tie_001_sv.html