Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 15.7.2013

Försäljningen inom detaljhandeln ökade i maj med 3,6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 3,6 procent i maj jämfört med maj 2012. Samtidigt ökade detaljhandelns försäljningsvolym, där prisernas inverkan har eliminerats, med 1,9 procent. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 5,8 procent och inom varuhushandeln med 4,4 procent från motsvarande period året innan. Inom partihandeln minskade försäljningen med 2,0 procent och inom bilhandeln med 18,8 procent från föregående år. Försäljningen inom den totala handeln gick ned med 2,7 procent i maj.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)
Under januari–maj ökade försäljningen inom detaljhandeln med 1,4 procent jämfört med motsvarande period året innan. Däremot minskade försäljningen inom partihandeln med 2,2 procent och inom bilhandeln med 27,9 procent under motsvarande tid. Försäljningen inom hela handeln var under januari–maj 5,0 procent mindre än under motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (240,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. maj 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2013/05/klv_2013_05_2013-07-15_tie_002_sv.html