Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 25.7.2013

Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i juni med 1,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln minskade försäljningen inom detaljhandeln med 1,3 procent i juni jämfört med juni 2012. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, sjönk inom detaljhandeln med 2,6 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln steg försäljningen i juni med 0,3 procent, medan försäljningsvolymen sjönk med 3,3 procent jämfört med motsvarande period året innan. Enligt företagsregistret var dagligvaruhandelns andel av detaljhandelns omsättning 47 procent år 2011. I juni 2013 fanns det 24 försäljningsdagar som inföll under en vardag, dvs. en dag mindre än i juni året innan.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, juni 2013, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, juni 2013, % (TOL 2008)

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 13.8.2013.

Snabbestimat uppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 25.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juni 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2013/06/klv_2013_06_2013-07-25_tie_001_sv.html