Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 24.10.2013

Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i september med 1,0 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln minskade försäljningen inom detaljhandeln med 1,0 procent i september jämfört med september 2012. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, minskade inom detaljhandeln med 1,6 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln steg försäljningen i september med 0,3 procent, medan försäljningsvolymen sjönk med 1,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. Enligt företagsregistret var dagligvaruhandelns andel av detaljhandelns omsättning 47 procent år 2011. I september 2013 fanns det 25 försäljningsdagar som inföll under en vardag, dvs. lika många som i september 2012.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, september 2013, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, september 2013, % (TOL 2008)

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 14.11.2013.

Snabbestimat uppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 24.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. september 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2013/09/klv_2013_09_2013-10-24_tie_001_sv.html