Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 15.1.2014

Partihandeln pressade ned försäljningen inom den totala handeln i november med 3,6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 0,2 procent i november jämfört med november 2012. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 1,3 procent och inom varuhushandeln med 0,9 procent från föregående år. Inom partihandeln sjönk försäljningen med 6,1 procent och inom bilhandeln med 0,6 procent från året innan. Inom hela handeln gick försäljningen ned med 3,6 procent i november jämfört med motsvarande period året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)
Inom detaljhandeln minskade försäljningsvolymen i november med 0,3 procent från november året innan. Inom partihandeln sjönk försäljningsvolymen med 5,4 procent och inom bilhandeln med 0,4 procent från föregående år. Det innebär att försäljningsvolymen inom hela handeln minskade med 3,3 procent från året innan. Volymindexet för försäljning beräknas genom att från värdeindexserien eliminera inverkan av prisförändringar.

Inom hela handeln gick försäljningen ned med 3,4 procent under januari-november jämfört med motsvarande period året innan

Under januari–november ökade försäljningen inom detaljhandeln med 0,4 procent jämfört med motsvarande period året innan. Däremot minskade försäljningen inom partihandeln med 2,6 procent och inom bilhandeln med 15,6 procent under motsvarande tid. Försäljningen inom den totala handeln var under januari–november 3,4 procent mindre än under motsvarande period året innan.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. november 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2013/11/klv_2013_11_2014-01-15_tie_002_sv.html