Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 24.1.2014

Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i december med 0,9 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln minskade försäljningen inom detaljhandeln med 0,9 procent i december jämfört med december 2012. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, sjönk inom detaljhandeln med 1,5 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen i december med 0,2 procent, medan försäljningsvolymen sjönk med 1,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. I december 2013 fanns det 23 försäljningsdagar som inföll under en vardag, dvs. lika många som i december 2012. Enligt företagsregistret var dagligvaruhandelns andel av detaljhandelns omsättning 47,6 procent år 2012.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, december 2013, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, december 2013, % (TOL 2008)

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 14.2.2014.

Snabbestimat uppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 24.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. december 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2013/12/klv_2013_12_2014-01-24_tie_001_sv.html