Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 26.3.2014

Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i februari med 0,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln minskade försäljningen inom detaljhandeln med 0,3 procent i februari jämfört med februari 2013. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, sjönk inom detaljhandeln med 1,1 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen i februari med 1,3 procent, medan försäljningsvolymen sjönk med 0,4 procent jämfört med motsvarande period året innan. I februari 2014 fanns det 24 försäljningsdagar 1) som inföll under en vardag, dvs. lika många som i februari 2013.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, februari 2014, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, februari 2014, % (TOL 2008)

Enligt företagsregistret var dagligvaruhandelns andel av detaljhandelns omsättning 47,6 procent år 2012.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 60 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 14.4.2014.

Snabbestimat uppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.


1) Med försäljningsdagar som infaller under vardagar avses vardagar i kalendermånaden (måndag-lördag) med undantag av söckenhelger.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (219,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. februari 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2014/02/klv_2014_02_2014-03-26_tie_001_sv.html