Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 25.4.2014

Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i mars med 1,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln minskade försäljningen inom detaljhandeln med 1,5 procent i mars jämfört med mars 2013. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, sjönk inom detaljhandeln med 1,9 procent under samma period. Nedgången i detaljhandeln berodde särskilt på att försäljningen inom dagligvaruhandeln sjönk med 3,8 procent i mars. På motsvarande sätt minskade försäljningsvolymen inom dagligvaruhandeln med 4,7 procent från motsvarande period året innan.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, mars 2014, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, mars 2014, % (TOL 2008)

Att påsken i år inföll i april, medan den i fjol var i månadsskiftet mars–april, bidrog för sin del till nedgången i försäljningen. Att påsken infaller under olika månader syns särskilt i utvecklingen av försäljningen av mat under mars–april. I mars 2014 fanns det 26 försäljningsdagar 1) som inföll under en vardag, dvs. en dag fler än i mars 2013.

Enligt företagsregistret var dagligvaruhandelns andel av detaljhandelns omsättning 47,6 procent år 2012.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 60 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 14.5.2014.

Snabbestimat uppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.


1) Med försäljningsdagar som infaller under vardagar avses vardagar i kalen-dermånaden (måndag-lördag) med undantag av söckenhelger.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 25.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. mars 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2014/03/klv_2014_03_2014-04-25_tie_001_sv.html