Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2019, augusti

Omsättning inom handeln 2014, april

2014
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik