Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 24.7.2014

Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i juni med 1,9 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln minskade försäljningen inom detaljhandeln med 1,9 procent i juni jämfört med juni 2013. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, sjönk inom detaljhandeln med 1,7 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln minskade försäljningen i juni med 1,8 procent och försäljningsvolymen med 2,3 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, juni 2014, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, juni 2014, % (TOL 2008)
I juni 2014 fanns det 24 försäljningsdagar 1) som inföll under en vardag, dvs. lika många som i juni 2013.

Enligt företagsregistret var dagligvaruhandelns andel av detaljhandelns omsättning 47,6 procent år 2012.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 60 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 15.8.2014.

Snabbestimat uppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.


1) Med försäljningsdagar som infaller under vardagar avses vardagar i kalendermånaden (måndag-lördag) med undantag av söckenhelger.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 029 551 2951, Tiina Talvio 029 551 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (219,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 24.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juni 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2014/06/klv_2014_06_2014-07-24_tie_001_sv.html