Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 26.2.2015

Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i januari med 2,9 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln minskade försäljningen inom detaljhandeln med 2,9 procent i januari jämfört med januari 2014. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, minskade inom detaljhandeln med 2,1 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln sjönk försäljningen i januari med 2,0 procent och försäljningsvolymen med 1,5 procent från motsvarande period året innan. Både inom detaljhandeln och dagligvaruhandeln minskade omsättningen kraftigare än försäljningsvolymen, eftersom också priserna sjönk från januari året innan inom båda näringsgrenarna.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, januari 2015, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, januari 2015, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 029 551 2951, Milka Suomalainen 029 551 2912, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (196,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. januari 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2015/01/klv_2015_01_2015-02-26_tie_001_sv.html