Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 28.5.2015

Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i april med 3,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln minskade försäljningen inom detaljhandeln med 3,7 procent i april jämfört med april 2014. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, minskade inom detaljhandeln med 2,7 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln sjönk försäljningen i april med 2,9 procent och försäljningsvolymen med 2,1 procent från motsvarande period året innan.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, april 2015, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, april 2015, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 029 551 2951, Milka Suomalainen 029 551 2912, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (193,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. april 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2015/04/klv_2015_04_2015-05-28_tie_001_sv.html