Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2019, november

Omsättning inom handeln 2015, september

2015
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik