Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 24.3.2016

Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i februari med 2,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln med 2,3 procent i februari jämfört med februari 2015. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, ökade inom detaljhandeln med 3,9 procent under samma period. Också inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen i februari med 2,9 procent, medan försäljningsvolymen steg med 4,1 procent från motsvarande period året innan. Både inom detaljhandeln och dagligvaruhandeln var utvecklingen av omsättningen svagare än utvecklingen av försäljningsvolymen, vilket berodde på nedgång i priserna.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, februari 2016, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, februari 2016, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 24.03.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. februari 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2016/02/klv_2016_02_2016-03-24_tie_001_sv.html