Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 26.5.2016

Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i april med 1,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln med 1,5 procent i april jämfört med april 2015. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, ökade inom detaljhandeln med 2,4 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln sjönk försäljningen i april med 1,9 procent och försäljningsvolymen med 1,3 procent från motsvarande period året innan. Både inom detaljhandeln och dagligvaruhandeln var utvecklingen av omsättningen svagare än utvecklingen av försäljningsvolymen, vilket berodde på nedgång i priserna.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, april 2016, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, april 2016, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.05.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. april 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2016/04/klv_2016_04_2016-05-26_tie_001_sv.html