Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 25.8.2016

Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i juli med 1,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln minskade försäljningen inom detaljhandeln med 1,5 procent i juli jämfört med juli 2015. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, sjönk inom detaljhandeln med 0,7 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln minskade försäljningen i juli med 1,3 procent och försäljningsvolymen med 1,5 procent från motsvarande period året innan.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, juli 2016, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, juli 2016, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 25.08.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juli 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2016/07/klv_2016_07_2016-08-25_tie_001_sv.html