Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 15.9.2016

Försäljningen inom hela handeln minskade i juli med 4,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen sjönk försäljningen inom detaljhandeln med 1,1 procent i juli jämfört med juli 2015. Inom dagligvaruhandeln minskade försäljningen med 0,8 procent, medan försäljningen inom varuhushandeln ökade med 3,0 procent. Av huvudnäringsgrenarna inom handeln minskade försäljningen mest inom partihandeln, totalt med 8,6 procent jämfört med året innan. Inom bilhandeln ökade försäljningen för sin del med 1,7 procent. Sammanlagt sjönk försäljningen inom hela handeln med 4,7 procent från juli 2015.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (236,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.09.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juli 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2016/07/klv_2016_07_2016-09-15_tie_002_sv.html