Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 26.9.2016

Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i augusti med 2,9 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln med 2,9 procent i augusti jämfört med augusti 2015. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, ökade inom detaljhandeln med 3,6 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln sjönk försäljningen i augusti med 1,4 procent och försäljningsvolymen med 1,3 procent från motsvarande period året innan.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, augusti 2016, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, augusti 2016, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.09.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. augusti 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2016/08/klv_2016_08_2016-09-26_tie_001_sv.html