Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 15.11.2016

Försäljningen inom detaljhandeln ökade i september med 3,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom hela handeln med 2,2 procent i september jämfört med september 2015. Försäljningen ökade kraftigast inom bilhandeln, där ökningen var 10,3 procent från året innan. Försäljningen inom detaljhandeln ökade i september med 3,3 procent. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 3,0 procent och inom varuhushandeln med 4,2 procent jämfört med året innan. Av näringsgrenarna inom handeln sjönk försäljningen bara inom partihandeln, där minskningen i september var 0,4 procent jämfört med september 2015.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (236,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. september 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2016/09/klv_2016_09_2016-11-15_tie_002_sv.html