Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 24.11.2016

Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i oktober med 0,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln minskade försäljningen inom detaljhandeln med 0,7 procent i oktober jämfört med oktober 2015. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, var på samma nivå som i oktober året innan. Inom dagligvaruhandeln minskade försäljningen i oktober med 2,6 procent och försäljningsvolymen med 2,0 procent från motsvarande period året innan.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, oktober 2016, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, oktober 2016, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 24.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. oktober 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2016/10/klv_2016_10_2016-11-24_tie_001_sv.html