Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 15.2.2017

Försäljningen inom detaljhandeln minskade i december med 0,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom hela handeln med 2,1 procent i december jämfört med december 2015. Av näringsgrenarna inom handeln ökade försäljningen mest inom bilhandeln, med totalt 4,5 procent. Inom partihandeln ökade försäljningen under samma tidpunkt med 3,4 procent. Inom detaljhandeln minskade däremot försäljningen i december med 0,7 procent från året innan. När det gäller näringsgrenarna inom detaljhandeln ökade försäljningen inom dagligvaruhandeln med 0,2 procent, medan försäljningen inom varuhushandeln minskade med 2,8 procent.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (237,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.02.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. december 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2016/12/klv_2016_12_2017-02-15_tie_002_sv.html