Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 13.4.2017

Försäljningen inom detaljhandeln ökade i februari med 1,0 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 1,0 procent i februari jämfört med februari 2016. När det gäller näringsgrenarna inom detaljhandeln ökade försäljningen inom dagligvaruhandeln med 0,4 procent, medan försäljningen inom varuhushandeln minskade med 0,9 procent. Försäljningen inom partihandeln ökade i februari med 3,0 procent från året innan. Inom bilhandeln minskade försäljningen under samma tidpunkt med 1,0 procent. Sammanlagt ökade försäljningen inom hela handeln med 1,7 procent från februari 2016.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Ändringarna av Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ påverkar inte uppgifterna om omsättningsindexen för januari 2017

I Statistikcentralens omsättningsindex har inverkan av ändringarna i Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ utretts. Enligt utredningarna har inga ändringar med en betydande inverkan på statistikproduktionen observerats i företagens momsrapportering. Mera information i Ändringar i denna statistik .


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (241,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.04.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. februari 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2017/02/klv_2017_02_2017-04-13_tie_002_sv.html