Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 24.5.2017

Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i april med 0,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln med 0,2 procent i april jämfört med april 2016. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, ökade inom detaljhandeln med 0,4 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen i april med 1,6 procent och försäljningsvolymen med 2,1 procent från motsvarande period året innan.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, april 2017, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, april 2017, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 24.05.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. april 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2017/04/klv_2017_04_2017-05-24_tie_001_sv.html