Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 12.7.2017

Försäljningen ökade i maj inom handelns alla näringsgrenar

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom hela handeln med 4,5 procent i maj jämfört med maj 2016. Försäljningen inom bilhandeln ökade mest av näringsgrenarna inom handeln, totalt med 9,8 procent. Försäljningen inom partihandeln ökade i maj för sin del med 4,9 procent och försäljningen inom detaljhandeln med 1,3 procent. När det gäller näringsgrenarna inom detaljhandeln ökade försäljningen inom dagligvaruhandeln med 1,4 procent och inom varuhushandeln med 1,5 procent jämfört med maj 2016.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Ändringarna av Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ påverkar tillsvidare inte uppgifterna om omsättningsindexen

I Statistikcentralens omsättningsindex har man utrett inverkan av ändringarna i Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. På basis av utredningarna har man tillsvidare inte konstaterat att ändringarna med tanke på statistikproduktionen skulle ha en betydande inverkan på företagens momsrapportering. Mera information i Ändringar i periodskattematerialet som används inom omsättningsindexen .


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.07.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. maj 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2017/05/klv_2017_05_2017-07-12_tie_002_sv.html