Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 26.7.2017

Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i juni med 3,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln med 3,7 procent i juni jämfört med juni 2016. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, ökade lika mycket. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen och försäljningsvolymen i juni för sin del med 3,1 procent jämfört med motsvarande period året innan. I juni var priserna på föregående års nivå både inom detaljhandeln och dagligvaruhandeln. Detta innebar att det inte fanns någon skillnad i utvecklingen av omsättningen och försäljningsvolymen vad gäller de båda näringsgrenarna.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, juni 2017, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, juni 2017, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.07.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juni 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2017/06/klv_2017_06_2017-07-26_tie_001_sv.html