Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2019, juli

Publicerad: 15.9.2017

Försäljningen inom detaljhandeln ökade i juli med 1,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom hela handeln med 5,8 procent i juli jämfört med juli 2016. Av näringsgrenarna inom handeln ökade bilhandeln och partihandeln mest. Försäljningen inom bilhandeln ökade med 8,1 procent och försäljningen inom partihandeln med 8,0 procent jämfört med året innan. Försäljningen inom detaljhandeln ökade i juli med 1,7 procent från året innan. När det gäller näringsgrenarna inom detaljhandeln ökade försäljningen inom dagligvaruhandeln med 1,0 procent, medan försäljningen inom varuhushandeln minskade med 1,9 procent jämfört med juli 2016.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Ändringarna av Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ påverkar tillsvidare inte uppgifterna om omsättningsindexen

I Statistikcentralens omsättningsindex har man utrett inverkan av ändringarna i Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. På basis av utredningarna har man tillsvidare inte konstaterat att ändringarna med tanke på statistikproduktionen skulle ha en betydande inverkan på företagens momsrapportering. Mera information i Ändringar i periodskattematerialet som används inom omsättningsindexen .


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (245,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.09.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juli 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2017/07/klv_2017_07_2017-09-15_tie_002_sv.html