Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 26.10.2017

Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i september med 2,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln med 2,7 procent i september jämfört med september 2016. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, ökade lika mycket. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen i september med 2,5 procent och försäljningsvolymen med 2,4 procent från motsvarande period året innan.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, september 2017, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, september 2017, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. september 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2017/09/klv_2017_09_2017-10-26_tie_001_sv.html