Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 26.1.2018

Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i december med 3,0 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln med 3,0 procent i december jämfört med december 2016. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, ökade inom detaljhandeln med 3,5 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen i december med 2,2 procent och försäljningsvolymen med 1,9 procent från motsvarande period året innan.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, december 2017, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, december 2017, % (TOL 2008)
Snabbestimat för detaljhandeln övergår till att använda basåret 2015=100 fr.o.m. uppgifterna för februari 2018. Uppgifterna publiceras med det nya basåret för första gången 26.3.2018.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (198,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.01.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. december 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2017/12/klv_2017_12_2018-01-26_tie_001_sv.html