Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 14.2.2018

Försäljningen inom detaljhandeln ökade i december med 2,6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 2,6 procent i december jämfört med december 2016. Bland näringsgrenarna inom detaljhandeln ökade försäljningen inom dagligvaruhandeln med 2,1 procent och inom varuhushandeln med 5,7 procent. Försäljningen inom partihandeln ökade i december med 1,5 procent från året innan. Inom bilhandeln minskade däremot försäljningen under samma tidpunkt med 2,3 procent. Sammanlagt ökade försäljningen inom hela handeln med 1,5 procent från december 2016.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Omsättning inom handeln övergår till att använda basåret 2015=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2018. Uppgifterna publiceras med det nya basåret för första gången 13.3.2018.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (243,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.02.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. december 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2017/12/klv_2017_12_2018-02-14_tie_002_sv.html