Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 26.2.2018

Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i januari med 4,9 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln med 4,9 procent i januari jämfört med januari 2017. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, ökade inom detaljhandeln med 4,0 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen i januari med 3,7 procent och försäljningsvolymen med 1,3 procent från motsvarande period året innan.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, januari 2018, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, januari 2018, % (TOL 2008)
Snabbestimat för detaljhandeln övergår till att använda basåret 2015=100 fr.o.m. uppgifterna för februari 2018. Uppgifterna publiceras med det nya basåret för första gången 26.3.2018.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (198,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.02.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. januari 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2018/01/klv_2018_01_2018-02-26_tie_001_sv.html