Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 14.5.2018

Försäljningen inom hela handeln ökade i mars med 3,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom hela handeln med 3,7 procent i mars jämfört med mars 2017. Försäljningen inom partihandeln ökade med 5,2 procent och försäljningen inom detaljhandeln för sin del med 4,5 procent. Bland näringsgrenarna inom detaljhandeln ökade försäljningen inom dagligvaruhandeln med 7,1 procent och inom varuhushandeln med 5,4 procent jämfört med året innan. Försäljningen inom bilhandeln minskade däremot med 3,3 procent jämfört med mars år 2017.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (243,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.05.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. mars 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2018/03/klv_2018_03_2018-05-14_tie_002_sv.html