Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 24.5.2018

Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i april med 1,1 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln med 1,1 procent i april jämfört med april 2017. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, ökade inom detaljhandeln med 0,1 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln sjönk däremot försäljningen i april med 1,5 procent och försäljningsvolymen med 4,1 procent från motsvarande period året innan.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, april 2018, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, april 2018, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (196,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 24.05.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. april 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2018/04/klv_2018_04_2018-05-24_tie_001_sv.html