Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 13.9.2018

Försäljningen inom detaljhandeln ökade i juli med 2,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom hela handeln med 6,7 procent i juli jämfört med juli 2017. Bland näringsgrenarna inom handeln ökade försäljningen mest inom partihandeln, med totalt 9,2 procent. Försäljningen inom bilhandeln ökade under samma tidpunkt med 6,3 procent och försäljningen inom detaljhandeln för sin del med 2,7 procent. Bland näringsgrenarna inom detaljhandeln ökade försäljningen inom dagligvaruhandeln med 3,9 procent, medan försäljningen inom varuhushandeln minskade med 0,1 procent jämfört med juli år 2017.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (240,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.09.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juli 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2018/07/klv_2018_07_2018-09-13_tie_002_sv.html