Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 12.10.2018

Försäljningen ökade i augusti inom handelns alla näringsgrenar

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom hela handeln med 4,5 procent i augusti jämfört med augusti 2017. Bland näringsgrenarna inom handeln ökade försäljningen mest inom bilhandeln, med totalt 8,2 procent. Försäljningen inom partihandeln ökade under samma tidpunkt med 4,5 procent och försäljningen inom detaljhandeln för sin del med 2,8 procent. Bland näringsgrenarna inom detaljhandeln ökade försäljningen inom dagligvaruhandeln med 4,0 procent och inom varuhushandeln med 1,9 procent jämfört med augusti år 2017.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (240,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. augusti 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2018/08/klv_2018_08_2018-10-12_tie_002_sv.html