Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 24.1.2019

Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i december med 0,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln med 0,3 procent i december jämfört med december 2017. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, minskade inom detaljhandeln med 1,4 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen i december med 0,8 procent, medan försäljningsvolymen sjönk med 2,0 procent från motsvarande period året innan.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, december 2018, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, december 2018, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 24.01.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. december 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2018/12/klv_2018_12_2019-01-24_tie_001_sv.html