Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2020, november

Omsättning inom handeln 2019, januari

2019
januari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik