Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 26.3.2019

Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i februari med 1,6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom detaljhandeln med 1,6 procent i februari jämfört med februari 2018. Försäljningsvolymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, ökade inom detaljhandeln med 0,5 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen i februari med 1,5 procent, medan försäljningsvolymen sjönk med 0,7 procent från motsvarande period året innan.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom detaljhandeln, februari 2019, % (TOL 2008)

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom detaljhandeln, februari 2019, % (TOL 2008)

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (203,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.03.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. februari 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2019/02/klv_2019_02_2019-03-26_tie_001_sv.html