Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 15.4.2019

Omsättningen inom handeln ökade i februari med 1,7 procent

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom hela handeln med 1,7 procent i februari jämfört med februari 2018. Utvecklingen av omsättningen var positiv i alla näringsgrenarna inom handeln. Den arbetsdagskorrigerade försäljningsvolymen inom hela handeln, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, ökade i februari med 0,2 procent. Försäljningsvolymen visade en svagare utveckling än omsättningen särskilt inom partihandeln och dagligvaruhandeln, vilket förklaras av att priserna steg.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom hela handeln (G), %

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom hela handeln (G), %
Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar. Från en säsongrensad serie har man dessutom eliminerat säsongvariationen, vilket gör att det är meningsfullt att också jämföra två successiva månadsobservationer.

Den senaste månadens uppgifter är preliminära och kan under kommande månader revideras betydligt i synnerhet på noggrannare näringsgrensnivåer.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.04.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. februari 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2019/02/klv_2019_02_2019-04-15_tie_002_sv.html